Thủ tục người nước ngoài mua chung cư Anland Premium


Anland PremiumThủ tục mua Chung cư cho người nước ngoài bao gồm:
Bước 1. Cá nhân và người nước ngoài lập văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ Anland Premium. Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ do hai bên ký kết được lập thành 07 bản (03 bản để bàn giao cho chủ đầu tư lưu, 01 bản gửi nộp cơ quan thuế, 01 bản do cá nhân Việt Nam lưu, 01 bản người cho nước ngoài lưu); 01 bản để lưu tại cơ quan công chứng, chứng thực.

Bước 2. Với thủ tục công chứng (chứng thực). Hồ sơ đề nghị công chứng (chứng thực) gồm các giấy tờ sau:
07 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ Anland Premium;
Bản chính hợp đồng mua bán căn hộ Anland Premium đã ký với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại (và phụ lục nếu có);
Bản sao chứng thực hoặc bản photocopy và phải có bản chính để đối chiếu của các giấy tờ: thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị;
Bước 3. Sau khi thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí cho việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ Anland Premium theo quy định, người nước ngoài nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ. Hồ sơ đề nghị chủ đầu tư Nam Cường xác nhận bao gồm các giấy tờ sau đây:
05 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ Anland Premium (đã công chứng, chứng thực);
Bản chính hợp đồng mua bán căn hộ Anland Premium đã ký với chủ đầu tư; bản sao có chứng thực biên bản bàn giao căn hộ;
Biên lai nộp thuế cho việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ Anland Premium hoặc giấy tờ chứng minh về việc được miễn thuế theo quy định pháp luật về thuế;
Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và phải xuất trình bản chính để đối chiếu các giấy tờ của người nước ngoài: thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tương đương;
Chủ đầu tư Nam Cường có trách nhiệm xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ trong thời hạn tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định tại Điểm a Khoản này và bàn giao lại cho bên nộp hồ sơ các giấy tờ sau đây:
02 văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ Anland Premium đã có xác nhận của chủ đầu tư, trong đó có 01 bản của cá nhân Việt Nam và 01 bản của người nước ngoài;
Bản chính hợp đồng mua bán căn hộ Anland Premium đã ký với chủ đầu tư dự án xây dựng chung hộ; bản sao có chứng thực biên bản bàn giao căn hộ (đối với trường hợp chủ đầu tư đã bàn giao căn hộ);
Biên lai nộp thuế cho việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ Anland Premium hoặc giấy tờ chứng minh về việc được miễn thuế theo quy định pháp luật về thuế.
Bước 4. Người nước ngoài được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai. Bên đề nghị cấp Giấy chứng nhận phải nộp thêm cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận các giấy tờ sau:
Bản chính hợp đồng mua bán căn hộ Anland Premium đã ký với chủ đầu tư Nam Cường; bản chính biên bản bàn giao căn hộ Anland Premium;
Bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán cuối cùng đã có xác nhận của chủ đầu tư.

THÔNG TIN LIÊN HỆ MUA CĂN HỘ ANLAND PREMIUM ĐỢT 1

ĐC: Km4, Đường Tố Hữu, Khu đô thị mới Dương Nội, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Hotline Tư Vấn: 0987 09 9191